"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

venerdì 26 dicembre 2014

‘A notti certi voti…‘A notti certi voti, quandu sugnu ‘nto me’ lettu,
‘i pinseri si jettunu d’ancoddu.
E jeu, curcatu pi mi pigghiu sonnu,
inveci ‘nto lettu  mi rrizzolu.

‘Na cosa ‘i nenti mi pari ‘na muntagna, 
‘na fissaria a mia mi ccuppa l’aria,
a notti funda mi ddurmentu ch’i pinseri
‘i unu c’avi a vita all’ancallaria.

E dormu, disturbatu d’i problemi,
mi nzonnu c’haiu a cumbattiri c’u mundu,
chi sugnu sulu cuntr’a centu guai,
e chi ‘sta storia non finisci mai.

Lottu, fazzu a guerra ch’i me’ mostri, 
ma ogni vota chi pari chi vincìa,
mi rrussigghiu all’urtimu minutu,
quandu ci staiu minandu ‘u corpu ‘i grazia.

Cumbattu cuntr’a sti me’ pinseri,
ma nto sonnu sunnu cchiù forti iddi,
jeu lottu sempri, però ‘a notti è longa, 
e mi scunfortu, e ‘u cori mi pinìa.

Ma ‘a matina, poi, quandu mi jasu, 
mi rendu cuntu chi su’ cazzateddi.
Chi chiddi chi mi parivunu muntagni,
su’ cosi ‘i tutti i jorna, e ‘i fazzu a pezzi.

Mi rendu cuntu chi c’è genti, in giru,
chi pi iddi è notti puru ‘u jornu,
ch’i so’ pinseri non sunnu passeggeri,
e n’è virunu sulu quandu dormunu.

‘A notti certi voti, ‘i me’ pinseri
mi portunu nt’ an mundu ‘i fantasia.
E tandu ‘a notti non m’a cunta giusta, 
Jeu u‘ sacciu….. ma è cchiù forti i mia.

Nessun commento:

Posta un commento