"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

domenica 6 dicembre 2015

‘U ruvulu romanu (chi non era rriggitanu)


 
Foto da La Repubblica.it


A Roma si ssiccau ‘na vecchia quercia.
Aviva cchiù ‘i cent’anni, secolari.
Nc’avivunu 'ntestatu puru 'a piazza,
ma dopo non ci davunu a mangiari.

Pensavunu, 'i romani, ch’i radici
avivunu bisognu sulu 'i terra,
chi l’acqua s’a pigghiavunu iddi stessi
e non si preoccuparu mi respira

‘Nci ficiru ‘nu bellu lastricatu
chi l’acqua n’a faciva cchiù passari
e poi pensaru puru m’a recintutunu,
p’amuri non m’a ponnu danneggiari.

Ora mi veni a menti chi nti nui
sti cosi non si ponnu mai vidiri,
‘i rriggitani l’arburi s’i curunu,
ci pensa 'a nostra giunta comunali.

‘U sannu, iddi, c’a natura,
havi 'i so’ reguli, e nci portunu rispettu
mai s’u nzonnavunu mi tagghiunu,
radici o mi cangiunu un prospettu.

‘Nti nui non poti mai succediri,
chi pigghiunu magnolie secolari,
e 'i putunu a capocchia e 'i cassariunu,
pirchì 'i cristiani hannu a passiari.

Perciò faciti a menu m’i ngiuriati,
a st’amministratori comunali
ch’i magnolie rriggitani su’ o sicuru,
e l’arburi pi nui… non su’ patati!

Foto da Facebook Federazione Verdi Reggio Calabria

Foto da Facebook Federazione Verdi Reggio Calabria

Nessun commento:

Posta un commento