"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

sabato 28 dicembre 2013

Capurannu


di Franco Canzonieri
Quandu veni capurannu
tutti simu cchiù cuntenti.
L’annu vecchiu fici rannu
ma ormai è cosa ‘i nenti.

Cosi vecchi chi passaru.
‘N’alluvioni e un pocu ‘i verra,
cacchi signu, si, ‘u rassaru
ma ormai non si ndi parra.

E cchi vvo’ mi teni a mmenti,
terremoti, frani e morti?
‘A miseria ‘i tanta ggenti
chi non pot’aviri sorti?

Ora basta cu’ sti guai,
cu’ sti lutti e sti duluri.
L’annu vecchiu si ndi vai
e c’u novu, rosi e xuri.

Cu’ non nd’eppi, di furtuna,
mi si teni in allegria,
l’annu novu nci ndi runa
tanta mi si la nnasìa.

E saluti e paci assai
e cuncordia nt'e famigghi
e, a cu' non nd'eppi mai,
na casata chin'e figghi.

E a cu' pirdiu tuttu
pi' sta crisi e ormai pinìa,
nc’esti ‘u super enalottu
e i premi a lotteria.

Tutti ricchi, tutti sani,
tutti quanti su’ felici.
Puru ‘i jatti cu’ li cani
stannu aniti com’amici.

Standu a li previsioni
sutt'o tunnelli nc'è 'a luci,
ora vanzunu 'i pinsioni
e 'a miseria si rridduci.

E finisci ‘a caristìa
e ‘a terra runa frutti,
e ‘a lira si fissìa
c’u travagghiu nc’è pi’ tutti...

...Sulu chi, sta litania
‘a sintia l’annu passatu.
Anzi, avi ‘i chi nnascìa
ch’è nu nasru rriggisratu

c’u motivu sempri ‘u stessu.
Ma ogni annu rrisurtàu
chi 'u novu fu cchiù cessu
‘i chiddu vecchiu chi passàu.

Nessun commento:

Posta un commento