"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

lunedì 8 luglio 2013

'Na caminata....


'Na caminata longa staiu facendu,
chi ccuminciau u iornu chi nascìa,
mi vitti figghioleddhu e giuvinottu,
e mi purtau mi rrivu a 'stu mumentu.

Ora chi viu u fundu d'u straduni,
chi ormai ndi fici certu cchiù di menzu,
haiu a fari i cunti cu chiddu chi fici
e cu chiddu chi di mia lu mundu dici.

Si fici cosi boni haiu a sapiri,
e si caccunu i mia nd'avi lagnanzi
vogghiu sapiri quanti e quali sunnu
undi sbagghiai e si nci fici dannu.

Mi vogghiu presentari a 'stu traguardu
mi pozzu diri "'u sacciu chi mi spetta"
non vogghiu premi pa' me maratona,
sulu rispettu pi la mè persona.

Na' caminata longa m'haiu a fari
pi gghiri a nu' giardinu chinu i sciuri
sutta a n'arburu mi vogghiu ssettari
chi d'a me vita i cunti m'haiu a tirari...

Nessun commento:

Posta un commento