"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

sabato 8 settembre 2012

Jeu mi ndi vaiu a' Festa

Festa 2011 foto di Marco Costantino da Scirocco News
Minatimi ntall'anchi,
minatimi 'nta testa,
pigghiativi 'a me' machina,
ma non mi tuccati 'a Festa!

Si siti latriceddi,

si non pavati 'i tassi,
si 'mpaticati all’atri,
si bbandunati 'i cani,

c’è 'u Quatru d'a Maronna

non vi nd’ancarricati,
chi poi pi' novi sabati
vi spetta m'u priati.

'A festa dura jorna,

'a vita tanti anni,
prima iti a' Prucessioni,
e poi faciti 'i danni.

Se quandu cala 'u Quatru

'nci iti puru appressu
allura stati certi
chi poi tuttu è permessu.

Si vui cuntati mbrogghi

e’ cittadini 'i Rriggiu
dicendu: “tuttu è a postu
accà nui simu 'i megghiu!”

allura stati certi

chi si 'a Vara 'ncoddati
puru 'sti peccateddi
vi sunnu perdunati.

E jeu chi staiu mi vardu

chi mi mbilenu 'u sangu
mi viu sfilari genti
chi mancu si virgogna,

'a spettu 'u stessu, a Festa,

mi ‘nzonnu chi stavota
'u Quatru si ribella
e 'i manda a ddu paisi.

Ma non succeri nenti,

sunnu tutti cuntenti,
pari chi non è veru
chi nd’hannu a dari cuntu.

E allura mi cunsolu

pensandu chi c’è sempri
speranza ch’i Rriggini
capisciunu c’u Quatru

non faci nenti sulu,

havi bisognu 'i fatti
voli vidiri 'a genti
chi cerca mi reagisci

voli vidiri 'a genti

chi jiasa 'a testa e dici
“chista città è 'a nostra!
mi si ndi vannu 'i latri!”

Minatimi ntall'anchi,

minatimi 'nta testa,
pigghiativi 'a me machina,
ieu mi ndi vaiu 'a Festa!

Nessun commento:

Posta un commento