"passo la vita fuggendo dalla mia ignoranza"
NON CAPISCO...E NON MI ADEGUO!!!
su questo blog non si pubblicano commenti anonimi

lunedì 1 ottobre 2012

...non si capisci nenti!U sciogghiunu, no’ sciogghiunu,
non si capisci nenti,
cu dici ch’è tra un misi,
cu dici ch’è imminenti.

E non si parra d’atru,
su Corsu e Via Marina,
a genti i RRiggiu spetta
mi leggi a letterina.

E puru jeu, mi sacciu
undi ndi jetta ‘u sceccu
fazzu dumandi in giru
e’ megghiu amici mei.

Ssettati nta panchina,
nci dissi a me cumpari
chi i nu minutu all’atru
u  schiogghiunu, u Cumuni.

-Pirchì l’hannu a sciogghìri,
c'aviva, era ttaccatu?
Cumpari meu, spiegatimi
chi fu, chi succeriu?-

-Truvaru "infiltrazzioni",
sapiti, mpari Peppi,
e ‘i mandunu p’a casa
mi ponnu rriparari.-

-Giustu, cumpari meu,
ancora faci caddu
si ci su "infiltrazzioni"
ora s’hannu a ggiustari.

Prima mi chiovi forti,
chi si c'è umidità
poi non si sciuga cchiù
e nesci u rrestu i nenti.

...E sti tragediaturi
chi dinnu c’o’ Cumuni
non movunu ‘na fogghia,
ora mi stannu zzitti!

Potivunu spittari,
si non ci sunnu sordi.
I mobili? ‘i spostavunu!
Dda intra nd’avi spazziu!

Inveci interveniru,
pirchì su cuscenziusi,
ntall’interessi i RRiggiu
i stuppunu, i purtusi.

Caru cumpari meu,
vi dicu chi Nicola
aviva vistu giustu,
a RRiggiu non c’è beni.

I trattunu ch’i peri,
a ‘sti mari cristiani
chi si sacrificannu
p’u beni d’a città.

Mi parrunu cchiu’ menu,
sti quattru sfaccendati,
mi pensunu a’ sò casa,
a comu su cumbinati!-

...Sintendu a me cumpari,
puru jeu pensu a Nicola,
vuliva m’era ccà,
mi dici a so’ opinioni.

Cu dici ch’è tra un misi,
cu dici ch’è imminnenti,
u sciogghiunu, no’ sciogghiunu,
...non si capisci nenti!

Nessun commento:

Posta un commento